dzisiaj jest: 21 lutego 2020. imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstut
 

MAPA SERWISU

Strona główna*

Aktualności

Gmina

    • Historia

    • Herb

    • Geneza miejscowości

    • Jednostki Gminne

    • Sołectwa

Władze Gminy

    • Wójt Gminy

    • Radni Gminy

    • Jan Musiałczyk - Wójt Gminy w latach 2006-2010

Urząd Gminy

    • Telefony

    • Sprawdź stan spraw

    • Załatwianie spraw

    • Ogłoszenia

    • Poradnik interesanta

    • Ankiety

Fundusze Unijne

    • Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

    • Program YOUNGSTER

    • Budowa Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym

    •  Budowa kanalizacji sanitarnej Wróblew

    • Projekt "Praca czyni mistrza"

    • Budowa boiska Orlik

    • Witacze

    • Budowa boisk wielofunkcyjnych w Wągłczewie i Charłupi Wielkiej oraz dwóch placów zabaw we Wróblewie

    • Remont 7 boisk poprzez wyposażenie ich w sprzęt sportowy oraz utwardzenie ciągu komunikacyjnego o nawierzchni z kostki brukowej

    • Budowa placu zabaw w Kobierzycku

    • Budowa placu zabaw w Słomkowie Suchym

    • Witacze – stworzenie źródła informacji turystycznej na obszarze LGD

    • Przebudowa drogi gminnej Wągłczew-Gaj

Gospodarka

    • Inwestycje

        • 2016 rok

        • 2015 rok

        • 2013 rok

        • 2012 rok

        • 2009 rok

        • 2008 rok

        • 2007 rok

    • Rolnictwo

        • Aktualności

        • Przydatne adresy www

        • Zasobność gleb

    • Gospodarka wodno-ściekowa

    • Inwestycje dofinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi

        • 2017 rok

        • 2016 rok

        • 2015 rok

        • 2014 rok

        • 2013 rok

        • 2012 rok

        • 2011 rok

Gospodarka odpadami

    • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

    • Podstawa prawna

    • Deklaracja

    • Informacje dla mieszkańców

    • Rejestr działalności regulowanej na odbiór odpadów

    • Analiza stanu gospodarki

    • Harmonogram odbioru odpadów

    • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Ochrona środowiska

    • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wróblew

    • Wykaz firm

    • Dla przedsiębiorców

    • Wycinka drzew lub krzewów

    • Sadzenie i pielęgnacja drzew

    • Program usuwania azbestu

    • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wróblew

Oświata

    • Szkoły

    • Dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych

    •  Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

    • Dowozy dzieci do szkół

Pomoc Społeczna

    • O nas

    • Kontakt

    • Statut GOPS

    • Regulamin organizacyjny GOPS

    • Świadczenia z pomocy społecznej

    • Świadczenia rodzinne

        • Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku

        • Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka "Becikowe"

        • Świadczenie pielęgnacyjne

        • Zasiłek pielęgnacyjny

        • Specjalny zasiłek opiekuńczy

    • Fundusz alimentacyjny

    • Dodatki mieszkaniowe

    • Dodatki energetyczne

    • Profilaktyka

    • Zespół Interdyscyplinarny

    • Pomoc materialna dla uczniów

    • Karta Dużej Rodziny

    • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

    • Program "Rodzina 500+"

Służba zdrowia

    • Środki zewnętrzne

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    • Straż Pożarna

        • Jednostki OSP

    • Policja

        • Nasz Dzielnicowy

Kultura

    • Gminna Biblioteka Publiczna

        • Filmy - Gmina Wróblew

    • Gminny Ośrodek Kultury

        • Ogłoszenia

Sport

    • Kluby sportowe

        • ULKS Modliszki Słomków

    • Stypendia

    • Dotacje

    • Osiągnięcia szkół

Turystyka

    • Mapa Gminy

    • Baza noclegowa

    • Baza gastronomiczna

    • Szlak rowerowy "Sieradzka eSka"

    • Zabytki gminy Wróblew

        • Dworki

        • Kościoły

        • Inne

Mapa

Rozkład jazdy PKS,PKP

SKRZYNKA PODAWCZA*

http://dziennikustaw.gov.pl/*

http://monitorpolski.gov.pl/*

http://bip.wroblew.pl/*

http://e-ska.pl/spacer/banner/wroblew/banner.swf*

http://epuap.gov.pl/*

RPO*

System Informacji Przestrzennej*

Gospodarka odpadami*

*

Księga gości*

Kartki internetowe*

Galeria Zdjęć*

Listy gratulacyjne, podziękowania, certyfikaty

Kalendarium imprez*

Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”

Czyste Miasto, Czysta Gmina*

Dokumenty zastrzeżone*