dzisiaj jest: 21 lutego 2020. imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstut
 
Fundusze Unijne
Gmina Wróblew aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy na realizację zaplanowanych przedsięwzięć.
Głównymi źródłami pozyskiwanych środków są:
  • programy dofinansowane z Unii Europejskiej m.in.: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPO WŁ), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),
  • programy rządowe i wojewódzkie skierowane do gmin.
PRZEJDŹ DO:

Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

Program YOUNGSTER

Budowa Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym

Budowa kanalizacji sanitarnej we Wróblewie

Projekt "Praca czyni mistrza"

Budowa boiska Orlik

Witacze

Budowa boisk wielofunkcyjnych w Wągłczewie i Charłupi Wielkiej oraz dwóch placów zabaw we Wróblewie

Remont 7 boisk poprzez wyposażenie ich w sprzęt sportowy oraz utwardzenie ciągu komunikacyjnego o nawierzchni z kostki brukowej

Budowa placu zabaw w Kobierzycku

Budowa placu zabaw w Słomkowie Suchym

Witacze - stworzenie źródła informacji turystycznej na obszarze LGD

Przebudowa drogi gminnej Wągłczew-Gaj
drukuj