dzisiaj jest: 21 lutego 2020. imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstut
 
Pomoc Społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wróblewie został powołany 1 maja  1990 r. jako samorządowa jednostka organizacyjna gminy do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.

p
Struktura Organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie:

\

Kierownik Ośrodka:  Krystyna Kopytek

 

Księgowa:  Anna Urbanowska

 

 

Stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:  Monika Szymańska

  

Pracownicy socjalni:  Bożena Sobczak, Agnieszka Mielczarek–Kolasa,  Monika Szymańska

 \


REJONY DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Pracownik socjalny

Miejscowości

Bożena SobczakSmardzew, Rakowice, Charłupia Wielka, Tworkowizna, Rowy, Gęsówka, Oraczew, Drzązna, Józefów
Agnieszka Mielczarek-Kolasa Bliźniew, Dąbrówka, Słomków Suchy, Dziebędów, Kobierzycko, Tubądzin, Inczew, Sędzice, Ocin, Kościerzyn
Monika Szymańska Wągłczew, Sadokrzyce, Słomków Mokry, Próchna, Wróblew

 

Godziny przyjmowania interesantów przez pracowników GOPS Wróblew

  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

Bożena Sobczak

730- 1000

1130-1530

 900-1100

730-1230

730-1300

Agnieszka Mielczarek-Kolasa

730- 1130

730-1230

1130-1530

730-1130

730-1030

Monika Szymańska

730-830

800-1400

 -

 1000- 1300

 

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

  1. praca socjalna – czyli działania których celem jest usamodzielnienie osób i rodzin oraz pomoc w odzyskiwaniu bądź wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie

  2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń

  3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań

  4. pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy

  5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

  6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

  7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

  8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin

  9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

 

 

PRZEJDŹ DO:

O nas

Kontakt

Statut GOPS

Regulamin organizacyjny GOPS

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki energetyczne

Profilaktyka

Zespół Interdyscyplinarny

Karta Dużej Rodziny

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program "Rodzina 500+"

drukuj