dzisiaj jest: 21 lutego 2020. imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstut
 
Ochrona środowiska
O środowisku należy mówić nieustannie. Trzeba uświadamiać społeczeństwu zagrożenia, powtarzać je przy każdej nadarzającej się okazji i przypominać każdemu z osobna o odpowiedzialności za to, jak może wyglądać świat za parę lat.

Za sprawy związane z rolnictwem, leśnictwem i ochroną środowiska w Urzędzie Gminy Wróblew odpowiada
Przemysław Marchwicki (I piętro, pokój nr 10 tel. (43) 828-66-13)

PRZEJDŹ DO:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wróblew

Wykaz firm

Wycinka drzew lub krzewów

Dla przedsiębiorców

Sadzenie i pielęgnacja drzew

Program usuwania azbestu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wróblew
drukuj