dzisiaj jest: 21 lutego 2020. imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstut
 
Turystyka

Obecnie na terenie gminy turystyka jest słabo rozwiniętą dziedziną. Miejmy nadzieję, że niebawem się to zmieni. Być może przyczyni się do  tego budowany Zalew Smardzew.
W 2008 r. Gmina Wróblew podjęła działania w celu propagowania turystyki. Wraz z sąsiednimi gminami: Brąszewice, Brzeźnio i Złoczew stworzono Stowarzyszenie pod nazwą Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Sieradzkiej E-ski".
Jednym z podstawowych celi Stowarzyszenia jest:
Poprawa jakości życia z uwzględnieniem rozwoju kultury, rekreacji i turystyki na obszarze LGD poprzez:
- podnoszenie jakości i promowanie produktów i usług, w tym produktów i rzemiosła tradycyjnego;
- wspieranie przedsiębiorczości i powstawanie pozarolniczych miejsc pracy;
- rozwój obszarów wiejskich dzięki tworzeniu miejsc rekreacji, wypoczynku oraz rozwój kultury.

Nie ulega wątpliwości, że nasza gmina ma szereg plusów. O atrakcyjności stanowi jej wiejski charakter. Główne walory to czyste powietrze,woda oraz cisza. Atutem są zdrowe warzywa i owoce, w których uprawie specjalizują się okoliczni rolnicy. Zaletą środowiska przyrodniczego są lasy wpływające na mikroklimat i piękno krajobrazu.
Doskonałym sposobem na wypoczynek mogą być wycieczki rowerowe np. szlakiem "Sieradzka eSka". Interesujące dla turystów okażą się również 
zabytki takie jak dworki, czy kościoły.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszej i sąsiednich gmin.

drukuj