dzisiaj jest: 21 lutego 2020. imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstut
 
Gospodarka

REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Kierownik - Stanisław Plesiak

I piętro, pokój nr 11

tel.  (43) 828-66-11 

   • Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne
    Elżbieta Pawłowska
    I piętro, pokój nr 12
    tel.  (43) 828-66-12
   • Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska
    Przemysław Marchwicki
    I piętro, pokój nr 10
    tel.  (43) 828-66-13 
   • Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne
    Renata Nowacka
    I piętro, pokój nr 10
    tel.  (43) 828-66-13 
   • Kanalizacja sanitarna, wodociągi wiejskie
    Michał Wzgarda
    I piętro, pokój nr 11
    tel.  (43) 828-66-11 
   • Drogownictwo
    Stanisław Plesiak
    I piętro, pokój nr 11
    tel.  (43) 828-66-11 
   • Zamówienia publiczne
    Radosław Rychlik
    I piętro, pokój nr 12
    tel.  (43) 828-66-12 
   • Melioracja, Gminna Spółka Wodna
    Michał Wzgarda
    I piętro, pokój nr 11
    tel.  (43) 828-66-11

 

PRZEJDŹ DO:

Inwestycje

Rolnictwo

Gospodarka wodno-ściekowa

drukuj